Přírodní památka Na skalách

 
 
Městská část: Kníničky
Rozloha: 0,07 ha
Nadmořská výška: 250–270 m
Rok vyhlášení: 1991
Význam: Skalní výchoz na oblém, jižně až jihozápadně exponovaném hřbetu nad levým břehem brněnské přehrady asi 1 km severně hradu Veveří. Z podloží tu vystupuje úzký pruh devonských vápenců na rozhraní vyvřelin brněnského masivu a sedimentů Boskovické brázdy. Proto mají lesní porosty v této lokalitě druhově bohatý bylinný podrost a na skalnatém vápencovém výchozu nalezneme teplomilná travinobylinná společenstva.

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy