Lokalita je ponechána samovolnému vývoji. V případě potřeby zde bude prováděn příležitostný cílený výřez nežádoucích dřevin za účelem prosvětlení porostu.  

 

Na skalách | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu