Přírodní památka Medlánecká skalka

 
Městská část: Medlánky
Rozloha: 0,34 ha
Nadmořská výška: 270–290 m
Rok vyhlášení: 1998
Význam: Malý opuštěný kamenolom sevřený zahrádkářskou kolonií a jeho okraj s výskytem teplomilné květeny (koniklec velkokvětý, lomikámen cibulkatý aj.)

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu 

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy