Lokalita je v současnosti stabilizovaná, není zřejmá existence nějakého přímého ohrožení. Přes částečnou likvidaci původní černé skládky se zde nicméně stále při realizaci zásahů v rámci péče o lokalitu objevují deponie staršího odpadu.

  

Medlánecká skalkaHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu