Přírodní památka Skalky u přehrady

 
Městská část: Kníničky
Rozloha: 1,34 ha
Nadmořská výška: 330–360 m
Rok vyhlášení: 1989
Význam: Tyto strmé skalnaté svahy se nacházejí těsně pod hrází Brněnské přehrady. Ač je území velmi malé, je díky rozdílné orientaci svahů druhově velmi pestré. Teplomilná květena roste především na levém břehu, zatímco pravý břeh pokrývá zbytek dubohabřiny a suťového lesa. Geologické podloží tvoří horniny brněnského masivu (granodiority a diority).