Jako prakticky u všech brněnských zvláště chráněných území je i tato přírodní památka vystavena intenzivnějším lidským aktivitám. Vedle odpadu, který se zde stále a stále objevuje, se jedná zejména o sešlapávání cenné vegetace v místech neoficiálních pěšinek procházejících přes přírodní památku. Největšímu náporu je přírodní lokalita vystavena každý rok v době konání akce Ignis brunensis, kdy její cenné plochy na levém svahu říčního údolí fungují jakožto vyhledávaná vyhlídková místa pro množství návštěvníků, po kterých zde zůstává velké množství odpadu. Snad se tato cenná přírodní lokalita jednou dočká toho, že tito návštěvníci budou se stejným zaujetím sledovat nejen pomíjivou krásu nad svými hlavami, ale i tu trvalejší u svých nohou.

 

Skalky u přehradyHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu