Přírodní památka Obřanská stráň

 
Městská část: Maloměřice-Obřany
Rozloha: 1,22 ha
Nadmořská výška: 250–270 m
Rok vyhlášení: 1987
Význam: Unikátní malá lokalita stepní květeny v údolí Svitavy, která je historicky velmi dobře dokumentována již od 19. století. Má charakter podobný jako vegetace jižního svahu Hádů, přičemž se zde vyskytují i druhy, které na Hádech nerostou. Geologické podloží tohoto území tvoří kyselé horniny brněnského masivu. Lokalita je však botanicky unikátní výskytem vzácných bazifilních stepních druhů. Proč zde vlastně mohou tyto rostliny tedy růst? Kyselé horniny jsou tu překryty návěji spraší, které v sobě obsahují velké množství uhličitanu vápenatého. Proto jsou zde půdy sice mělké, přímo dosedající na kyselé podloží, ale přesto se zásaditou reakcí.

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy