V souladu s plánem péče zde každoročně probíhá mozaikové kosení travobylinných společenstev, které je rozděleno do dvou termínů – na začátku léta a na začátku podzimu. Zatímco některé plochy zůstávají nepokosené do dalšího roku, jiné s ovsíkem vyvýšeným se naopak kosí dvakrát ročně.  Každoročně zde rovněž probíhá cílená redukce křovin s cílem prosvětlit stávající zapojená dřevinná společenstva, odstranit nežádoucí druhy (akát, šeřík) a rozšířit otevřené volné plochy se stepními společenstvy. 

 

Obřanská stráňHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu