Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

třešeň křovitá (Cerasus fruticosa) 

Rostliny 
Otevřené travnaté plochy hostí řadu chráněných a ohrožených rostlinných druhů. Mimo jiné se zde našlo jako na jedné z mála lokalit v České republice hned pět druhů kavylů: k. chlupatý (Stipa dasyphylla), k. Ivanův (S. joannis), k. sličný (S. pulcherrima), k. tenkolistý (S. tirsa) a k. vláskovitý (S. capillata). Dnes už tu všechny nenajdeme. Dále se zde vyskytuje například koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), zlatovlásek obecný (Crinitina linosyris), kručinkovec poléhavý (Corothamnus procumbens), modřenec chocholatý (Leopoldia comosa), růže galská (Rosa gallica) a lomikámen tříprstý (Saxifraga tridactylites). V druhově pestrých keřových porostech lemujících travnaté plochy se vyskytuje dřín jarní (Cornus mas), svída krvavá (Swida sanguinea), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a vzácná třešeň křovitá (Cerasus fruticosa).


Živočichové 
Přírodní památka Obřanská stráň je především cennou botanickou lokalitou, ale nalezneme zde i některé vzácné o ohrožené druhy živočichů, a to zejména řadu druhů teplomilného hmyzu. Vyskytuje se zde také malá populace ještěrky obecné (Lacerta agilis).

 

Obřanská stráňHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu