Tato stepní lokalita je mezi botaniky známa a často zmiňována již v 19. století, tedy v době, kdy byly Obřany jen malá vesnice daleko od Brna. Suché neúrodné stráně sloužily hlavně jako pastviny drobnému dobytku. Po 2. světové válce se postupně tyto svahy začaly rozdělovat ploty, za nimiž vznikaly malé zahrádky a sady. Celé území se smrsklo na několik stovek metrů čtverečních. V 90. letech dokonce měla být celá zbylá část stepi zcela zničena rekonstrukcí železnice, ale naštěstí se podařilo prosadit šetrnější řešení a zachování obřanského tunelu. Přesto byla část lokality narušena stavbou, a tak se drny se stepní vegetací přesunuly do zrušených zahrádek nad turistickou cestou. I po více než dvaceti letech jsou dobře patrné dva ovály ohrazené kameny, kam byly drny přemístěny. A na tehdejší dobu velkolepá akce se nakonec skutečně podařila. Uvnitř kamenných ohrádek se pak skutečně dodnes zachovala překvapivě pěkná stepní vegetace.

 

Obřanská stráňHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu