Travnaté plochy přírodní památky nad levým břehem se udržují pravidelným kosením, které je častější na místech s výskytem třtiny křovištní. Průběžně jsou pak také v této části odstraňovány vybrané dřeviny ve snaze udržet prosvětlený a otevřený charakter dřevinné vegetace. Hlavním cílem prováděných zásahů je zachování a udržování druhově bohaté mozaiky skalních a stepních společenstev s rozvolněnými teplomilnými křovinami.
V části nad pravým břehem pak probíhají zásahy směřující k postupné změně stávajícího lesního porostu na porost s přirozenější druhovou skladbou. Z celého území přírodní památky se také cíleně odstraňují nežádoucí dřeviny, zejména trnovník akát a šeřík obecný.

 

Skalky u přehradyHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu