Území dnešní přírodní památky bylo v minulosti dotčeno celou řadou lidských aktivit, neboť jeho okolí bylo osídleno již od pravěku. Po dlouhou dobu bylo přitom využíváno jako pastvina. Nejvýznamnějším zásahem byla stavba Brněnské přehrady, resp. správně Kníničské přehrady. Původní podobu lokality před stavbou její hráze názorně dokládají dobové fotografie. Stavební aktivity zasahující do tohoto území však známe i z doby o něco pozdější.  V ochranném pásmu je možné dodnes vidět jeden z pilířů plánovaného mostu tzv. německé dálnice z doby druhé světové války, jež zde měl překlenout údolí Svratky. Naopak v současnosti plánovaná stavba rychlostní komunikace R 43 by se měla tomuto území zřejmě zcela vyhnout. (Ortofoto a historická mapa z 19. století byly převzaty z webu mapy.cz.)

 

Skalky u přehradyHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu