Na místě dnešního chráněného území byl původně kamenolom, jehož činnost byla zastavena v 60. letech 20. století. Nevyužitý pozemek se stal posléze nepovolenou skládkou komunálního odpadu na okraji města. Po pronajmutí části parcely č. 974/1 k výstavbě garáží došlo k vyčištění plochy od odpadků a k částečnému znepřístupnění lomových svahů a okolního prostoru. Do vzdálenosti cca 5 m od lomové hrany byly zřízeny soukromé zahrádky a území bylo ze tří stran oploceno.

 

Medlánecká skalkaHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu