dub zimní (Quercus petraea)

Lesní vegetaci tvoří porosty teplomilných dřínových doubrav (Corno-Quercetum), které navazují a černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Okraje lesních porostů tvoří křoviny (svaz Berberidion) a vápencové skalky hostí teplomilný trávník s vegetací blízkou svazu Bromion

  

Na skalách | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu