V blízkosti přírodní památky jsou lesy poměrně zachovalé, tvořené především dubovými porosty. Valná část okolních lesů jsou původně pařeziny. Malá světlina na izolovaném vápencovém výchozu se zde udržovala jistě trvale od dávné minulosti, i když její malá rozloha a nevhodná orientace asi nikdy neumožnily přežití vzácnějších teplomilných druhů.  

 

Na skalách | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu