Stránská skála v 19. století a dnes (zdroj www.mapy.cz)

 

Stránská skála má velmi zajímavou historii, ať už se koukneme 60, 600 nebo 600 000 let zpět. Ve strmém a skalnatém severním svahu se nacházely malé i větší jeskyňky, kde se usídlili první lidé. Patřili ke druhu člověka vzpřímeného (Homo erectus). Stránská skála se řadí mezi nejstarší sídliště člověka typu Homo erectus v Evropě a přinesla také asi nejstarší doklad užívání ohně.

Vápence tohoto kopce se již od středověku těžily v malých lomech. Kvalita a soudržnost zdejšího kamene byla vysoká - mnohem vyšší než na Hádech, proto byl vyhledáván ke stavebním účelům. Vápenec ze Stránské skály byl dokonce zčásti použit při stavbě Obřanského hradu. Větší a větší lomy zde postupně vznikaly až do 19. století. Zbytek území pak sloužil jako suchá extenzivní pastvina pro místní obyvatele.

Největšími změnami prošlo toto území za posledních sto let, což je dobře vidět na fotografii výše. Celé území se silně urbanizovalo, vznikla továrna Zetor, malá čtvrť rodinných domků, dopravní infrastruktura, podzemní průmyslový areál atd. Snad jediné, co přírodu Stránské skály zatím zachránilo od totálního rozvratu, bylo ukončení těžby vápence, která se přesunula na jižní svah Hádů. 

 

Stránská skála | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu