Stránská skála je hojně navštěvovaným rekreačním místem v Brně. Je protkána sítí cest a stala se oblíbenou destinací také pro horolezce. Místy silný šešlap tak omezuje vzácnější druhy rostlin. Na druhou stranu je zde mnoho míst, kam se lidé nezatoulají. Ta naopak zarůstají vysokou travou a keři, takže i zde původní druhově bohaté stepní porosty ubývají.

 

Stránská skála | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu