V rámci péče o tuto lokalitu je zde prováděno každoroční sečení travobylinných porostů. Seč je prováděna ve dvou termínech s ponecháním několika neposečených pruhů. Příležitostně se zde provádí i výřez nežádoucích druhů dřevin.  

 

Junácká louka | Historie lokality Hranice chráněného území Geologická mapa Přehled rostlin a živočichů Rostlinná společenstva Péče o lokalitu Ohrožení pro přírodu