Historie této louky ve střední části  Brněnské přehrady sahá velmi hluboko do minulosti. Dříve byla zřejmě využívána spíše jako trvalá nebo občasná pastvina. Pastva a vypalování zřejmě po staletí formovaly charakter této bezlesé enklávy, která byla obklopena lesními porosty na svazích údolí Svratky. Dnešní stav je již značně jiný v porovnání s tím, jak vypadala lokalita například v 19. století – ze severu jsou na bývalé pastvině vysazeny jehličnaté lesní porosty, z jihu a západu zmenšují bývalou plochu luk a pastvin akátiny, které se tu objevily teprve ve druhé polovině 20. století. 

 

Junácká louka | Historie lokality Hranice chráněného území Geologická mapa Přehled rostlin a živočichů Rostlinná společenstva Péče o lokalitu Ohrožení pro přírodu