Ohrožením pro přírodu by byla absence péče, neboť by došlo k postupnému zarůstání celého území dřevinami a ruderální vegetací. Negativní dopady by přineslo i případné nadměrné turistické či rekreační využívání, které se však v současnosti drží v únosné míře.

 

Junácká louka | Historie lokality Hranice chráněného území Geologická mapa Přehled rostlin a živočichů Rostlinná společenstva Péče o lokalitu Ohrožení pro přírodu