Travnaté porosty jsou pravidelně sečeny formou mozaikové seče s ponecháním části nepokosených porostů. Příležitostně se zde rovněž provádí redukce dřevin, sběr drobného odpadu a likvidace invazních druhů rostlin.

  

Medlánecké kopceHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu