Na mělkých půdách ve vrcholové části kopců se stále ještě udržela teplomilná vegetace úzkolistých stepních trávníků (vegetace svazu Festucion valesiacae). Převážnou část však dnes již tvoří mezofilní ovsíkové louky (svaz Arrhenatherion elatioris) a mezofilní křoviny (svaz Berberidion). Na zpadním a východním svahu Střeleckého kopce je dokonce rozsáhlý, asi dvouhektarový porost akátin (svaz Robinion). 

 

Medlánecké kopceHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu