Historicky se jedná o rozsáhlé pastviny mezi Královým Polem a Medlánkami, kde mělká a neúrodná půda neumožňovala intenzivnější zemědělskou činnost. Po 2. světové válce zde byly na několika místech vysázeny kulturní lesní porosty (především akát) a travnatá plocha obou kopců se přestala udržovat. Sečení a pastva se sem vrátily od roku 1993 a tato údržba zde probíhá dodnes. 

 

Medlánecké kopceHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu