Jako všechna nelesní chráněná území, tak i Medlánecké kopce jsou ohroženy zarůstáním trávníků křovinami, lesem a zejména invazními druhy dřevin jako je trnovník akát nebo javor jasanolistý. Větší část obou kopců je sice od počátku 90. let minulého století pravidelně sečena a někdy i pasena, ale i přesto celé území postupně víc a více zarůstá. V některých místech jsou patrné negativní dopady spojené se zvýšeným tlakem na území (zakládání ohňů, volně ponechané odpadky apod.). V území se rovněž vyskytuje řada nežádoucích invazních druhů rostlin, zejména trnovník akát, vlčí bob mnoholistý a zlatobýl.

 

Medlánecké kopceHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu