Kamenný vrch je jedno z nejnavštěvovanější chráněných území ve městě Brně, především pak v době květu konikleců velkokvětých, kdy je místní početná populace ohrožena nadměrným sešlapem. V tuto dobu jsou proto přímo v rezervaci na ohrožená místa instalovány dřevěné zábrany pro usměrnění pohybu návštěvníků. Pozitivní vliv na regulaci návštěvnosti má rovněž masivní plot po celé jižní části rezervace, který je nutné pravidelně udržovat. 

 

Kamenný vrchHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu