Celý management péče o tuto přírodní rezervaci je realizován s ohledem na udržení a zachování vitality početné populace koniklece velkokvětého. Rozsáhlé pestré porosty úzkolistých stepních trávníků jsou pravidelně koseny formou mozaikové seče s ponecháním ostrůvků kvetoucích rostlin pro umožnění vývoje některých druhů entomofauny. Na základě plánu péče probíhá taktéž postupná redukce dřevin na okrajích lesních porostů za účelem prosvětlení a otevření prostoru, včetně odstraňování invazních druhů dřevin.  

  

Kamenný vrchHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu