Přibližně před 50 lety zde na bývalých pastvinách a políčkách, které jsou dodnes místy rozčleněné rozeznatelnými mezemi, došlo k výsadbě borových porostů a kotlíků borovice lesní, modřínu opadavého a dubu zimního. Ty se natolik rozrostly a zastínily zbylou plochu pastvin, že se staly centrem sváru mezi místními obyvateli sídliště hájícími les a ochránci přírody, kteří se pokouší zde udržet nejpočetnější populaci koniklece velkokvětého v České republice.

 

Kamenný vrchHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu