Přírodní památka Žebětínský rybník

 
Městská část: Žebětín
Rozloha: 4,42 ha
Nadmořská výška: 310–312 m
Rok vyhlášení: 1985
Význam: Rybník s lemovými mokřady v polích zarostlými olšemi. Významné shromaždiště obojživelníků v době rozmnožování a hnízdiště některých ptáků (labuť velká, moudivláček lužní).

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy