Vzhledem k poloze mezi dvěma městskými částmi je Žebětínský rybník hojně navštěvovaný a často zde dochází k rušení volně žijících živočichů. Další negativní vliv na přírodní památku mají bezesporu některé nežádoucí aktivity spojené s existencí přilehlé chatové kolonie. 

 

Žebětínský rybníkHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu