Rybník vznikl někdy na přelomu 40. a 50. let minulého století. Do roku by 2005 využíván k chovu ryb Rybníkářstvím Pohořelice a vodní hladina byla udržována na maximální výšce, což mělo obojí za následek ústup některých druhů obojživelníků a zmenšení litorálních porostů. Na stavu mokřadních společenstev na lokalitě se podepsala také eutrofizace splachy z okolních polí a odpadní vodou z přiléhající chatové kolonie.

 

 Žebětínský rybníkHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu