Přírodní památka Augšperský potok

 
Městská část: Žebětín
Rozloha: 1,84 ha
Nadmořská výška:  330–356 m
Rok vyhlášení: 1989
Význam:  Vlhké až mokřadní louky na nevápnitých sedimentech v úzké nivě uprostřed lesů s výskytem prstnatce májového a obojživelníků. Jediný skutečně dochovaný zbytek kosených vlhkých luk na území Brna.

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy