Každý vodní tok má svou nivu – svůj prostor, kam se může rozlévat po jarním tání nebo deštích. Nivy jsou území kypící životem. Úzká údolní niva Augšperského potoka je udržována jako vlhká louka, bez zárůstu lesem, a tak se tu můžeme těšit například z krásných blatouchů a ocúnů. Luční porosty jsou každoročně pravidelně sečeny formou mozaikovité seče z prostředků Jihomoravského kraje. Díky tomu zůstává tato lokalita stále poměrně cenným územím, zatímco jiné luční porosty na území Brna (např. v Bystrci, v údolí Ponávky a jinde) již dávno zarostly, byly odvodněny nebo dokonce zastavěny. Příležitostně se rovněž provádí ořez dřevin a probírky dřevinných lemů. 

 

Augšperský potok | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu