Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Rostliny

Chráněné a ohrožené druhy rostlin jsou na lokalitě zastoupeny především malou populací prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) – jde o jedinou lokalitu této orchideje na území města Brna. Z dalších druhů je třeba jmenovat lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kuklík potoční (Geum rivale), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) nebo bradáček vejčitý (Listera ovata).

 

Živočichové

Zdejší louky jsou domovem řady druhů obojživelníků a hmyzu. 

 

Augšperský potok | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu