Přírodní rezervace Černovický hájek

 
Městská část: Černovice, Brněnské Ivanovice
Rozloha: 11,74 ha
Nadmořská výška: 193–194 m
Rok vyhlášení: 1977
Význam:  Rozsáhlejší, místy silně podmáčený lesní porost s typickou dřevinnou skladbou s dominancí olše lepkavé (Alnus glutinosa). Poslední zbytek lužního lesa v nivě Svratky a Svitavy pod Brnem s typickou květenou (kosatec žlutý, česnek medvědí) a zvířenou (hrabošík podzemní, moudivláček lužní, v potoce vysazená koljuška ostnitá).

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy