Lesní porosty můžeme zařadit mezi lužní lesy nížinných řek. Převážnou část území, zejména na nejvlhčích místech s dlouho stagnující vodou zaujímají měkké luhy svazu Alnu-Padion. Na okrajích má les již spíše charakter tvrdého luhu.  

 

Černovický hájekHistorie lokalityHranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu