Přírodní památka Soběšické rybníčky

 
Městská část: Řečkovice
Rozloha: 1,28 ha
Nadmořská výška: 290–330 m
Rok vyhlášení: 1987
Význam: Lesní rybníčky v úzké nivě bezejmenného potoka (levostranného přítoku Ponávky) na dně hlubokého stinného údolí uprostřed komplexu převážně jehličnatých a smíšených lesních porostů. Lokalita je významná zejména  jako místo rozmnožování obojživelníků.