Na území přírodní památky byly pro zlepšení podmínek při rozmnožování obojživelníků vybudovány tři mělké tůně. Ve spodním rybníčku probíhá pravidelně odlov nepůvodních druhů ryb. Travobylinné porosty navazující na vodní plochy se udržují sečí, příležitostně zde probíhá výřez dřevin, včetně eliminace nežádoucích invazních druhů (trnovník akát).  

 

Soběšické rybníčkyHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu