Přírodní rezervace Babí doly

 

Městská část: Jehnice, Ořešín
Rozloha: 0,75 ha
Nadmořská výška: 345–355 m
Rok vyhlášení: 1997
Význam:  Lesní niva bezejmenného potoka (levostranného přítoku Ponávky) uvnitř rozsáhlého lesního komplexu nedaleko Ořešína. Významné místo rozmnožování obojživelníků a raků.

 

Historie lokality

Hranice chráněného území – letecký snímek 

Geologická mapa

Přehled vybraných rostlin a živočichů

Péče o lokalitu

Ohrožení pro přírodu

Lokalizace tabulek s QR kódy

 

Soutěž s QR kódy / Fotosoutěž s QR kódy