Ohrožení pro přírodu spočívá v nežádoucím rozšíření invazních druhů rostlin a živočichů, které má za následek významné negativní dopady pro zdejší cenné druhy a ekosystémová společenstva. V důsledku spontánního vývoje dochází k zarůstání horního rybníčku vegetací, zejména ostřicí a rákosem. Tento rybníček je v současnosti silně zanesený, proto se v něm drží voda jen po část roku. Silné zazemnění, pokračující zanášení a zastínění dřevinami v podstatě znemožňuje rozmnožování obojživelníků.

  

Babí doly Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu