Území prošlo v nedávné době důkladnou revitalizací. Došlo k opravě hráze a odbahnění rybníka. Vznikly či byly obnoveny vodní plochy určené primárně pro obojživelníky a cenná mokřadní společenstva. Pro fungování zdejšího ekosystému je zásadní optimální nastavení rybí obsádky a využívání vodních ploch.

 

Babí doly Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu