V minulosti šlo o významnou lokalitu zejména z hlediska výskytu raka říčního. Už v roce 2012 však zde nebyl rak potvrzen. Na rybnících se trvale extenzivně hospodaří.

 

Babí doly Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu