Ve vodních plochách je opakovaně prokázán výskyt nežádoucích invazních druhů – karase stříbřitého, střevličky východní a želvy nádherné. V území a jeho širším okolí se vyskytují i nežádoucí druhy rostlin, zvláště pak invazní trnovník akát.

 

Soběšické rybníčkyHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu