Lesní porosty jsou ponechány víceméně přirozenému vývoji. Příležitostně jsou zde prováděny zásahy zaměřené na odstraňování nepůvodních dřevin (trnovník akát, javor jasanolistý) a provádí se zde sběr odpadu.

 

Černovický hájekHistorie lokalityHranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu Ohrožení pro přírodu