Lokalita je ohrozena zarůstáním křovinami a okolními porosty. Přestože je pravidelně sečena, její druhové bohatství se stále mění. Biotopy tohoto typu jsou nejvíce ohroženy ukončením trvalého hospodaření – do několika let zarostou a změní se k nepoznání. V minulosti sem myslivci umísťovali vnadiště pro zvěř, která poškozovala luční porosty, a také se zde nedovoleně ukládal odpad.

 

Augšperský potok | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu