Navštívíme-li lokalitu dnes, najdeme ji v hlubokých lesích a značně zarostlou. Ještě před sedmdesáti lety to však byl široký pruh nivy potoka, který se pravidelně sekl. Dnes se větve stromů plíživě dostávají nad samotnou louuku, zastiňují její okraje a ukrajují poslední zbytky slunečních paprsků, které sem ještě dopadají (Zdroj: cenia.cz a mapy.cz, 1. 10. 2018). 

 

Augšperský potok | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu