Každý rok na jaře je nutné připravit široké okolí na bezpečný tah dospělých obojživelníků do rybníka a z rybníka a v průběhu léta pak tah malých žabiček z rybníka. Poměrně rozsáhlé práce spočívají v kontrole trvalých betonových zábran, čištění podchodů a roštů, dodatečné instalaci igelitových zábran, kosení porostu kolem zábran a instalaci výstražných dopravních značek „pozor žába“. Dlouhodobě je rovněž prováděn podrobný monitoring průběhu jednotlivých migrací obojživelníků.
Managementu vodní plochy, především rybí obsádce, je věnována velká pozornost z důvodu nadměrného rozvoje makrofytní vegetace a rozšíření nepůvodních druhů ryb (střevlička východní, karas stříbřitý). Z tohoto důvodu je na jaře nutné vysazovat nízkou obsádku amura bílého a rychlené štiky obecné. Při každoročním podzimním výlovu jsou nalezeni i omilostnění vánoční kapři a želvy východní.  Na lokalitě je pravidelně prováděn ořez dřevin a v nedávné minulosti zde byly vybudovány dvě periodické tůňky vhodné pro rozmnožování obojživelníků.

  

Žebětínský rybníkHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu