Kamenolom Opatovice u Vyškova

Úlová míra: Langstroth. Uspořádání: Studená stavba. Zateplení úlu: Ano. 

 

Charakteristika lokality: Včelnice v Opatovicích u Vyskova se nachází v bezprostřední blízkosti lomu situovaného v údolí potoka Malá Haná. V okolí lomu se nachází celá řada biotopů – od olšin při potoce, lesních porostů ve svahu (jehličnatých monokultur, ale také doubrav a habřin) až po travní porosty s remízky při horní, jižní hraně lomu.  V okolí roste také řada ovocných stromů. 

 

 

Včelařský kroužek pod vedením pana Ing. Ondáka ze základní organizace Českého svazu včelařů ve Vyškově zde působí od roku 2016. Kromě péče o včely se kroužek zabývá i výsadbou nektarodárných květin a dřevin na pozemku určeném pro činnost kroužku.  

Záznam hmotnosti úlu, teploty a vlhkosti vzduchu. Úlové váhy BeeSpy jsou instalovány pod jedním úlem.

 


Projekt byl podpořen společností HeidelbergCement Group Czech Republic a stanoviště v centru Brna také Jihomoravským krajem. Na většině stanovišť používáme profesionální úlové váhy BeeSpy.

 

   

 TOPlist