Pilotní monitoring v lokalitě Lažánky – září-prosinec 2017

Dosavadní monitoring nemohl odpovědět na otázky, které chceme odpovědět v průběhu realizace tohoto projektu v roce 2018. Bylo možné pouze otestovat jednotlivé komponenvy a celkovou funkčnost systému od elektroniky, senzorů, software, GSM přenosu dat, webové aplikace až po samotné včelí úly a chování včel v nich např. při zavádění a údržbě celého systému. K testování zařízení byly použity dva oddělky instalované v lokalitě Lažánky 2. 7. 2017 a postupně dokrmené do velikosti středně silného včelstva. Včelstva byla do 5. 9. kompletně nakrmena cukerným roztokem (15 kg), a dále nebyla vyrušována.

Zatímco červené včelstvo zimuje na 8 uličkách, modré je o něco slabší – zimuje na 7 uličkách. Zelenou barvou je v grafu zaznamenán rozsah minimální a maximální denní teploty. Rozdíl ve výkonu včelstev je patrný již kolem 10. září (šipka A), kdy v některých letech bývá (melecitózní) medovice a dokvétají luční druhy. Včely si dělají zásoby pylu pro časně jarní plod. Zatímco červené včelstvo tuto nevýraznou snůšku využilo, modré téměř ne. Kolem 15. října (B) rozkvetla na několika místech polní meziplodina hořčice bílá, která se používá jako zelené hnojivo. Opět tuto snůšku využilo spíše silnější červené včelstvo, které mělo ještě zbytek létavek. Hmotnostní rozdíl mezi oběma úly se z původního asi 0,5 kg postupně zvýšil asi na 1,4 kg. V grafu je zobrazen 10% percentil změřených hmotností za 24 hodin. Tím je odstraněna nestabilita způsobená např. větrem, pohybem včelstva, dešťovými srážkami atd.

Pozdně listopadové a prosincové výkyvy (C) jsou pak už dány jen dešťovými srážkami a sněhovou pokrývkou, která zůstává na povrchu úlů do doby, než samovolně roztaje. Včelstvo sedí v zimním chomáči a vyvíji minimální aktivitu.