Rájecká tůň vznikla jako zbytek břehových porostů lužního lesa s tůněmi v bývalém korytě Černovického potoka. V důsledku zemědělských splachů a změn půdního a vodního režimu byla Rájecká tůň za posledních několik desítek let velmi degradována, a dnes se proto jedná o lokalitu s nevyužitým přírodním potenciálem.

  

Rájecká tůňHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu