Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 

Rostliny
Tůň je lemována břehovým porostem s dominantním topolem bílým (Populus alba) a vrbou bílou (Salix alba). V keřovém podrostu se uplatňuje brslen evropský (Euonymus europaeus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), svída krvavá (Swida sanguinea), bez černý (Sambucus nigra), vrba jíva (Salix caprea) a řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus). Z bylin zde objevíme šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), kyprej obecný (Lythrum vesicaria) a orobinec úzkolistý (Typha angustifolia).


Živočichové 
Podobně jako v celém povodí Černovického potoka (Černovický hájek, Holásecká jezera) zde žije akvaristy v minulosti vysazená koljuška tříostná (Gasterosteus aculeatus). V břehovém porostu bylo zjištěno hnízdění vzácného lejska šedého (Muscicapa striata) či moudivláčka lužního (Remiz pendulinus). V minulosti šlo o významnou rozmnožovací lokalitu obojživelníků, ale zdá se, že aktuální osídlení touto skupinou živočichů je dnes na pokraji vymizení.

  

Rájecká tůňHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu